GAMBLING
  Startnr Naam deelnemer Naam hond Aantal Punten Tijd Bonus Totaal Punten

1

4 Jean Hendriks Raya 310 43,40 J 360
2 11 Kim Dusch Guinness 290 42,97 J 340
3 6 Ingrid  Raes Guusje 280 42,94 J 330
4 9 Tara Sevenich Kyna 260 43,53 J 310
5 14 René van de Pas Jill 210 41,69 J 260
6 18 Joke Hofman Troy 210 44,03 J 260
7 8 Janneke Schanssema Maizy 200 44,28 J 250
8 17 Nell Dusch Bonçuk 190 43,34 J 240
9 12 Erwin Keulders Layca 190 44,96 J 240
BM 16 René Raes Bommel 240 50,46 N 240
10 19 Harry Harings Chap 210 47,85 N 210
11 15 Anja van de Pas Tibbe 150 44,91 J 200
12 2 Marjo Liedekerken Donya 200 47,13 N 200
13 3 Janneke Schanssema Holly 190 46,59 N 190
BM 21 Eric Reijn Maddy 190 46,82 N 190
14 7 Joke Hofman Dabber 190 48,60 N 190
15 20 Marjo Liedekerken Minka 160 46,72 N 160
16 13 Marlies Linskens Joris 100 43,34 J 150
17 22 Anton Perdok Lem 70 41,50 J 120
18 5 Kay Verschuren Abbay 110 47,03 N 110

 

 


VAST PARCOURS
      spt=60sec            
        Tijd in Tijdstraf- Aantal aantal Straf- totaal
Plaats Startnr Naam deelnemer Naam hond Seconden punten fouten Weigeringen punten Strafpunten
1 14 René van de Pas Jill 43,54 0,00 0 0 0 0,00
2 4 Jean Hendriks Raya 46,00 0,00 0 0 0 0,00
3 18 Joke Hofman Troy 52,79 0,00 0 0 0 0,00
4 11 Kim Dusch Guinness 52,97 0,00 0 0 0 0,00
5 12 Erwin Keulders Layca 53,66 0,00 0 0 0 0,00
6 9 Tara Sevenich Kyna 58,53 0,00 0 1 5 5,00
7 6 Ingrid Raes Guusje 70,00 10,00 0 0 0 10,00
8 2 Marjo Liedekerken Donya 69,22 9,22 0 1 5 14,22
9 17 Nell Dusch Bonçuk 78,12 18,12 0 0 0 18,12
10 7 Joke Hofman Dabber 77,72 17,72 0 2 10 27,72
11 3 Janneke Schanssema Holly 87,87 27,87 0 2 10 37,87
12 15 Anja van de Pas Tibbe 85,09 25,09 1 2 15 40,09
13 5 Kay Verschuren Abbay   0,00 0 0 0 disc
14 8 Janneke Schanssema Maizy   0,00 0 0 0 disc
15 13 Marlies Linskens Joris   0,00 0 0 0 disc
16 16 René Raes Bommel   0,00 0 0 0 disc
17 20 Marjo Liedekerken Minka   0,00 0 0 0 disc
18 21 Eric Reijn Maddy   0,00 0 0 0 disc
19 22 Anton Perdok Lem   0,00 0 0 0 disc
20 19 Harry Harings Chap   0,00 0 0 0 dns

 


JUMPING
Plaats Startnr Naam deelnemer Naam hond Tijd in Tijdstraf- Aantal Aantal Straf- Totaal
        sec punten fout weigering punten  
1 12 Erwin Keulders Layca 54,35 0,00 0 0 0 0,00
2 11 Kim Dusch Guinness 57,06 0,00 0 0 0 0,00
BM 21 Eric Reijn Maddy 60,41 0,41 0 0 0 0,41
3 18 Joke Hofman Troy 48,16 0,00 1 0 5 5,00
4 6 Ingrid Raes Guusje 53,31 0,00 0 1 5 5,00
5 4 Jean Hendriks Raya 46,13 0,00 1 1 10 10,00
6 2 Marjo Liedekerken Donya 72,47 12,47 0 0 0 12,47
7 9 Tara Sevenich Kyna 72,75 12,75 1 0 5 17,75
8 3 Janneke Schanssema Holly 80,37 20,37 0 0 0 20,37
9 20 Marjo Liedekerken Minka 83,72 23,72 0 0 0 23,72
10 17 Nell Dusch Bonçuk 85,94 25,94 1 0 5 30,94
11 8 Janneke Schanssema Maizy 85,32 25,32 2 2 20 45,32
12 5 Kay Verschuren Abbay   0,00     0 disc
13 7 Joke Hofman Dabber   0,00     0 disc
14 13 Marlies Linskens Joris   0,00     0 disc
15 14 René van de Pas Jill   0,00     0 disc
16 15 Anja van de Pas Tibbe   0,00     0 disc
17 16 René Raes Bommel   0,00     0 disc
18 19 Harry Harings Chap   0,00     0 dns
19 22 Anton Perdok Lem   0,00     0 dns

 


Totaal   9-3-2015
Plaats Startnr Naam deelnemer Naam hond Gambling Vast Parcours Jumping Totaal
1 11 Kim Dusch Guinness 19 16 17 52
2 4 Jean Hendriks Raya 20 18 13 51
3 18 Joke Hofman Troy 15 17 15 47
4 6 Ingrid   Raes Guusje 18 13 14 45
5 12 Erwin Keulders Layca 12 15 18 45
6 9 Tara Sevenich Kyna 17 14 11 42
7 14 René van de Pas Jill 16 19 0 35
8 2 Marjo Liedekerken Donya 8 12 12 32
9 17 Nell Dusch Bonçuk 13 11 8 32
10 3 Janneke Schanssema Holly 7 9 10 26
11 21 Eric Reijn Maddy 6 0 16 22
12 8 Janneke Schanssema Maizy 14 0 7 21
13 15 Anja van de Pas Tibbe 9 8 0 17
14 7 Joke Hofman Dabber 5 10 0 15
15 20 Marjo Liedekerken Minka 4 0 9 13
16 16 René Raes Bommel 11 0 0 11
17 19 Harry Harings Chap 10 0 0 10
18 13 Marlies Linskens Joris 3 0 0 3
19 22 Anton Perdok Lem 2 0 0 2
20 5 Kay Verschuren Abbay 1 0 0 1